Marek Bartoš

Bc. Marek Bartoš, študent diplomového ročníka na Dizajne FA STU v Bratislave

KONTAKT:

SPOLUPRACOVAL/A NA

GALÉRIA

Späť na tím