FAST

Od roku 2013 sa Ateliér FAST zaoberá prostredníctvom dizajnérskej kresby, ako kooperačnej komunikačnej stratégie, spoluprácou dizajnéri z FA/ konštruktéri zo Sjf pri navrhovaní vozidiel pre súťaže študentských tímov Shell Eco Marathom. Prvým projektom bol dizajn vozidla kategórie Futuristic Prototype pre tím FME.  Ďalším projektom ateliéru FAST je dizajn vozidla kategórie Urban Concept pre súťaž Shell Eco Marathon, ktorého dizajn študenti navrhli opäť pre package študentov tímu FME Racing Team zo Sjf.