Mária Šimková

Mgr. art. Mária Šimková, ArtD.

Dizajnérka, absolventka dizajnu na FA STU v Bratislave

KONTAKT:

SPOLUPRACOVAL/A NA

GALÉRIA

Späť na tím