Domov

O NÁS

„dizajnerskakresba.sk je nezávislý projekt pre výskum, vývoj, pedagogiku a prezentáciu v oblasti dizajnu a dizajnérskej kresby, založený na flexibilnom a otvorenom fungovaní pri riešení tém a projektov na tomto poli, či už pri hľadaní inšpirácie alebo v originálnej stratégii navrhovania, ako aj organizovaní a prezentovaní spoločenských aktivít spojených s dizajnérskou kresbou a inými výtvarnými médiami. Svojou koncepciou pomáha pri výmene skúseností v oblasti metód vzdelávania naprieč odbormi a prináša vzájomné obohacovanie sa študentov a pedagógov. Prostredníctvom svojich aktivít prezentuje domovskú inštitúciu v domácom aj medzinárodnom kontexte a má potenciál vytvárať spoluprácu s inými renomovanými inštitúciami.“

Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.,
Autor projektu

Sponzoring / Spolupráca