10 rokov dizajnérskej kresby

Salón inkluzívneho umeleckého bádania

Salón inkluzívneho umeleckého bádania predstavuje autorskú aj kolektívnu tvorbu umeleckej spoločnosti, ale aj partnerov v tvorivej stratégii, blízkych domácemu usporiadateľovi pri príležitosti 10. výročia dizajnérskej kresby, tvorby a výskumu realizovaného prostredníctvom tejto technológie nezávislého umeleckého bádania, predovšetkým ale nielen na Ústave dizajnu FA STU a jej využívaní v stratégii nezávislého umeleckého vývoja. Filozofiou salónu je inšpirácia sebareflexiou v kreatívnom procese vizuálnej umeleckej tvorby s efektom stimulácie duchovných kvalít a manuálnych zručností pri vytváraní umeleckého diela, dizajnu, prostredníctvom autentického vizuálneho vyjadrovania sa s pozitívnym dôsledkom učiniť svet krajším a lepším. Misiou  projektu je aj prostredníctvom platformy dizajnérskakresba.sk, ako základného networkingového nástroja, ďalej prepájať a prezentovať dizajnérske, umelecké, pedagogické a výskumné aktivity spoločnej „neverbálnej“ komunikácie dizajnérskej kresby. Inkludovaný obsah salónu tvoria základné celky: technológia nezávislého umeleckého bádania, klasická, digitálna ale aj reflexívna; stratégia nezávislého umeleckého vývoja, technická, autentická a spoločenská a samozrejme autorská exklúzia.

Vernisáž: 4. 12.2018, Foyer Fakulty architektúry, Bratislava

Foto: Petra Hurai