×
corner

Dizajnérska kresba

Salón inkluzívneho umeleckého bádania

Úvod

Nazdar priatelia!

Salón inkluzívneho umeleckého bádania
ponúka prezentáciu kolektívnej tvorby domácej aj zahraničnej umeleckej spoločnosti, ale aj partnerov v tvorivej stratégii a výskumu realizovaného prostredníctvom technológie nezávislého umeleckého bádania na Ústave dizajnu FA STU a jej využívaní v stratégii nezávislého umeleckého vývoja.

Cieľom je predstaviť prirodzené využitie autentickej stratégie navrhovania pre vytvorenie diela – dizajnu. Tento autentický kreatívny prístup k tvorbe diela by mal definovať rovnako autentický emocionálny vzťah medzi dielom a autorom, dielom a pozorovateľom.

Samozrejmosťou je autentická koncepcia navrhovanej kompozície, konštrukcie, estetiky, práca s vizuálnym jazykom, líniami, proporciami, vyváženosťou formy a funkcie, výskum umeleckých a dizajnérskych konvencií, mapovanie ich porušovania a mapovanie revolúcií vo vnímaní umenia a dizajnu.

DK_cover_06

Dizajnérska kesba

 

 

 

 

Som dosť veľký umelec na to, aby som kreslil slobodne podľa svojej predstavivosti. Predstavivosť je dôležitejšia ako vzdelanie. Vzdelanie je obmedzené. Predstavivosť obklopuje svet.

Albert Einstein

DK_cover_05

DK_SK_kniha_01

xxxx

 

x

xxx

DK_SK_kniha_02

DK_SK_kniha_03

DK_SK_kniha_04

DK_SK_kniha_05

DK_SK_kniha_06

xxxx

DK_SK_kniha_07

DK_SK_kniha_08

Blog

Dizajn ako možnosť realizácie a neustáleho experimentovania

Dizajn pre mňa znamená možnosť realizácie a neustáleho experimentovania. Dizajn je pre mňa spôsob, akým môžem objavovať svet. Vnímam ho ako prostriedok, ktorým môžem slúžiť a pomáhať ľuďom a zároveň vytvárať udržateľné prostredie. K dizajnu treba pristupovať zodpovedne a z váhou, pretože nejde len o vytvorenie ďalšieho produktu či inej hmotnej veci, ale rovnako dizajnom môžeme tvoriť myšlienky/pocity, ktoré môžu pozitívne či...

Continue to read

Dizajn ako sebavyjadrovací nástroj

„Dizajn by som vo svojom ponímaní najjednoduchšie opísal ako sebavyjadrovací nástroj, ktorý ma nie len napĺňa z hľadiska sebarealizácie, ale predstavuje aj oblasť tvorby, vďaka ktorej sa viem začleniť do spoločnosti, obohacovať ju svojim prínosom a takisto sa stáva zdrojom mojich príjmov.  Podľa mňa aj povaha dizajnu je založená na spájaní a prepájaní vedomostí, nápadu,...

Continue to read

DK_SK_kniha_014

"Show Menu"