×

Dizajnérska kresba

Salón inkluzívneho umeleckého bádania

Home

«

Dizajn ako možnosť realizácie a neustáleho experimentovania

Dizajn pre mňa znamená možnosť realizácie a neustáleho experimentovania. Dizajn je pre mňa spôsob, akým môžem objavovať svet. Vnímam ho ako prostriedok, ktorým môžem slúžiť a pomáhať ľuďom a zároveň vytvárať udržateľné prostredie. K dizajnu treba pristupovať zodpovedne a z váhou, pretože nejde len o vytvorenie ďalšieho produktu či inej hmotnej veci, ale rovnako dizajnom môžeme tvoriť myšlienky/pocity, ktoré môžu pozitívne či negatívne ovplyvňovať jednotlivca alebo spoločnosť. Je to teda aj silný sociologický a psychologický nástroj.

Ján Forgáč

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *