MotionEmotion

Aký tvorivý tím je najlepší? Ten ktorý nepotrebuje klásť veľa otázok, aby vytvoril dielo, ktoré inšpiruje, odhalí osobné umelecké schopností členov a ich záujmov, nie len v dizajne a dizajnérskej kresbe.