Jánoš Vámoš

Bc. Jánoš Vámos, študent diplomového ročníka na dizajne FA STU v Bratislave

KONTAKT:

SPOLUPRACOVAL/A NA

GALÉRIA

Späť na tím