Dominika Radevská

Bc. Dominika Radevská, absolventka Bc. štúdia na dizajne FA STU v Bratislave

KONTAKT:

SPOLUPRACOVAL/A NA

GALÉRIA

Späť na tím