Radovan Pekník

Mgr. art. Radovan Pekník, Dizajnér, výskumný pracovník Ústavu dizajnu FA STU

KONTAKT:

SPOLUPRACOVAL/A NA

GALÉRIA

Späť na tím