Vizuálna kresba

Výskumný projekt FA Vizuálna kresba – dizajn trofeje Auto roka v Slovenskej republike 2016,2017,2018. Výskum nezávislého umeleckého bádania v dizajnérskom procese, prostredníctvom dizajnérskej kresby pri hľadaní nového vizuálneho dizajnérskeho jazyka.