Jozef Sklenka

Bc. Jozef Sklenka, absolvent bc. štúdia na dizajne FA STU v Bratialave

KONTAKT:

SPOLUPRACOVAL/A NA

GALÉRIA

Späť na tím